Zanima Vas više?
Uvjeti

1.TEMELJNE ODREDBE

1.1. ZNAČENJE RIJEČI ILI IZRAZA U ODREDBAMA UGOVORA:

 1. "Najmodavac" XL RENT A CAR je dio tvrtke TASLAK TRADE d.o.o. sa sjedištem u Dobrilina 3, 21000 Split, OIB:80404670494 (u nastavku XL).
 2.  "Najmoprimac" znači osoba, tvrtka ili organizacija koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje pod ovim uvjetima o najmu.
 3. "Vozač" znači fizička osoba odgovorna za poštivanje svih uvjeta ugovora o najmu, koja je preuzela vozilo od XL-a, odobrena i napisana na prednjoj strani ugovora o najmu uz "korisnik".
 4. "Dodatni vozač" znači fizička osoba odgovorna za poštivanje svih uvjeta ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani ugovora o najmu uz "2. vozač". "Najmodavac" se mora pobrinuti da svaki ovlašteni vozač ispunjava opće uvjete o najmu.
 5. "Treća osoba“ znači svaka fizička ili pravna osoba različita od XL-a i od vozača vozila koje je predmet najma (npr. putnici u vozilu, osobe izvan vozila, drugi sudionici u prometu, pješaci i sl.)
 6. "Najmoprimac, vozač i dodatni vozač" u daljnjem tekstu ugovora označavaju se jednom riječju "korisnik".

2. UVJETI NAJMA VOZILA

2.1. Uvjet za sklapanje ugovora o najmu vozila jest da korisnik:

 1. za grupe vozila A i B ima najmanje 18  godina i 1 godinu vozačkog iskustva
 2. za ostale grupe vozila ima najmanje 21 godinu i 2 godina vozačkog iskustva
 3. za grupe vozila više klase ima najmanje 24 godine i 5 godina vozačkog iskustva
 4. posjeduje važeće isprave (vozačka dozvola, osobna iskaznica ili putovnica) s kojima dokazuje da udovoljava već gore navedenim uvjetima najma. XL zadržava pravo napraviti preslike spomenutih isprava.
 5. posjeduje važeću kreditnu karticu kojom će garantirati za obveze koje mogu nastati iz najma i u svezi najma vozila, sukladno ovim uvjetima i ugovoru o najmu.

2.2.  U slučaju da vozač, u ime najmoprimca pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje ugovor o najmu vozila, mora jamčiti da ima ovlaštenje za to, te je odgovoran i jamči XL-u, zajedno s tom pravnom osobom, za poštivanje i ispunjenje svih obveza iz ovog ugovora.


3. REZERVACIJA VOZILA

3.1. Kada korisnik želi rezervirati vozilo, to može učiniti putem sljedećih kanala:

 1. e-mail: xlinfo@xlrentacar.com
 2. mobitel: +385 (0)99 226 226 0 Split,  +385 (0)99 228 228 8 Zagreb
 3. web stranica: http://www.xlrentacar.com/
 4. putem posrednika (turističkih agencija i drugih poslovnih suradnika)

3.2. Rezervaciju koju XL zaprimi putem uspostavljenog kanala komunikacije istu može prihvatiti ili odbiti sukladno svojim uvjetima najma.

3.3. Ugovor se smatra sklopljenim na određeno vrijeme koje će biti navedeno u potvrđenoj rezervaciji.


4. OTKAZ REZERVACIJE

4.1. U slučaju da najmoprimac želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu (promjena početka najma, završetka najma, mjesta najma, klase vozila i sl.) može to učiniti do 48h prije početka najma putem gore navedenih kontakata. Otkazivanje rezervacije nakon 48h prije početka najma naplatit će se u iznosu prvog dana najma te XL u tom slučaju zadržava i pravo naplate eventualnih troškova nastalih prema zahtjevu korisnika (dostava vozila u drugi grad i sl.)

4.2. Da bi korisnik ostvario pravo na otkaz ili promjenu rezervacije mora izjavu o otkazu ili promjeni rezervacije poslati XL-u na gore navedeni e-mail ili kontakt brojeve.

4.3. U slučaju da korisnik promijeni rezervaciju prije početka najma (promjena početka najma, završetka najma, mjesta najma, klase vozila i sl.) ista mora biti potvrđena od strane Xl-a koji zadržava pravo promjene cijene najma prema važećem cjeniku.

4.4. Ako korisnik ne preuzme vozilo u najam na ugovoreno vrijeme i datum, a da nije prethodno obavijestio XL putem gore navedenih kanala rezervacija se smatra otkazanom protekom 2 sata od ugovorenog početka najma. U tom slučaju XL zadržava pravo naplate osnovne cijene najma, sukladno ugovorenom trajanju najma.

4.5. Rezervacija s plaćenim depozitom potvrđuje i osigurava rezervaciju te je nepovratna u slučaju otkazivanja iste.


5. UVJETI PLAĆANJA

5.1. XL prima važeće kreditne kartice (Visa, Mastercard, Amex, Diners) kao garanciju plaćanja. Plaćanje također može biti gotovinom, virmanom i debitnom karticom (Visa electron ili Maestro).

5.2. Prilikom preuzimanja vozila radi se predautorizacija sredstava po kreditnoj kartici na iznos koji odredi XL ovisno o kategoriji iznajmljenog vozila.

5.3. Prilikom povrata vozila u stanju kakvom je i preuzeto rezervirani depozit se poništava (bez štete na vozilu, prometnih prekršaja, itd...).

5.4. Korisnik potpisom ugovora o najmu ovlašćuje XL naplatiti sve iznose koji se plaćaju po ovim uvjetima terećenjem računa korisnika. Račun korisnika znači račun kreditne  kartice ili neke druge garancije plaćanja po kojoj je izvršena predautorizacija sredstava.

5.5. Potpisivanjem ugovora o najmu korisnik pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, XL naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a korisnik nije o tome izvijestio iznajmljivača u skladu s procedurom o povratu vozila.

5.6. Korisnik će u roku od 8 dana po izdavanju računa platiti ili u slučaju gotovinskog najma odmah na mjestu primopredaje vozila, kao što je dogovoreno u ugovoru o najmu, plus dodatne i druge troškove koji su dogovoreni kao i one koje prouzroči (parkirne kazne i slično). Ako račun ne bude podmiren na vrijeme zaračunavamo zakonsku kamatu sukladno zakonskim propisima.


6.CIJENA NAJMA, DODATNE NAKNADE I TROŠKOVI

6.1. Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s dogovorenom tarifom, gdje jedan dan znači bilo koji period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena, naplatit će se dodatni dan.

6.2. Osnovna cijena najma uključuje: najam vozila, osiguranje sa odbitnom franšizom (CDW) i osiguranje od krađe (TP).

6.3. Korisnik je obvezan platiti XL-u osnovnu cijenu najma i dodatne usluge koje je koristio (npr. dječje sjedalice, GPS, dodatni vozač i sl.) kao i sve dodatne naknade, usluge i troškove koji su navedeni u ugovoru o najmu vozila.

6.4. Cijena najma, usluga, naknada i troškova su podložne promjenama prema odlukama XL-a. korisnik se može informirati o cijenama najma putem gore navedenih kanala, te su takve informacije informativnog karaktera i ne podliježu stvaranju prava i obveza.

6.5.  Dodatne usluge, naknade i troškovi koji nisu uključeni u cijenu najma i posebno se plaćaju su:

 1. dodatni vozač
 2. GPS
 3. dječje auto stolice
 4. dostava i preuzimanje vozila izvan mjesta poslovnice
 5. jednosmjerni najam
 6. dodatni kilometri                                                                                                                             
 7. dodatno ulijevanje goriva                                                                                                              
 8. kašnjenje s povratom vozila                                                                                                           
 9. dostava i preuzimanje vozila izvan radnog vremena
 10. prometni/parkirni prekršaji                                                                                                              
 11. šteta ili popravak vozila
 12. oštećenje ili gubitak dijelova, ključeva, opreme i dokumentacije vozila
 13. naknada za više prijeđenih kilometara od ugovorenog ili odobrenog

7. PREUZIMANJE I VRAĆANJE  VOZILA

7.1. XL će iznajmljeno vozilo isporučiti korisniku u ispravnom tehničkom stanju  sa svom potrebnom dokumentacijom, dijelovima, priborom i obveznom opremom.

7.2. Sve eventualne primjedbe o stanju vozila korisnik je dužan dati odmah na mjestu preuzimanja prije odvoženja vozila.

7.3. Korisnik se obavezuje vratiti vozilo sa svim dokumentima, gumama, alatom i opremom navedenom na ugovoru o najmu i check out – check in obrascu, u istom stanju u kakvom je i preuzeto, u mjestu, na dan i vrijeme određeno ugovorom o najmu i s količinom goriva s kojom ga je uzeo u najam

7.4. Preuzimanje i vraćanje vozila izvan radnog vremena poslovnice XL-a moguće je na zahtjev korisnika pri čemu XL ima pravo naplate naknade po važećem cjeniku. Ako se vozilo vraća izvan radnog vremena korisnik je u potpunosti odgovoran za vozilo dok isto XL ne preuzme.

7.5. Ukoliko korisnik vrati vozilo prije ugovorenog završetka najma XL zadržava pravo naplate najma do ugovorenog završetka najma, a u slučaju da vozilo koristi i nakon završetka najma, XL zadržava pravo naplate najma sve do vraćanja vozila XL-u, kao i naknade za kašnjene s povratom vozila.

7.6. Kašnjenje do 2 sata se neće dodatno naplatiti. Kašnjenja preko 2 sata će se naplatiti u visini dodatnog dana najma.

7.7. U slučaju da se vozilo vrati na lokaciju različitu od one gdje je preuzeto, konačni obračun koji napravi lokacija gdje je vozilo vraćeno podliježe odobrenju lokacije koja je izdala vozilo i koja zadržava pravo da pošalje ispravljeni račun.

7.8. Dostava i preuzimanje vozila izvan poslovnice Xl-a naplaćuje se prema važećem cjeniku XL-a.


8. KORIŠTENJE VOZILA

8.1. OGRANIČENJA KORIŠTENJA VOZILA

Iznajmljeno vozilo se NE smije voziti ili koristiti pod sljedećim okolnostima:

 1. od strane osobe koja nije navedena kao korisnik u ugovoru o najmu
 2. za plaćeni prijevoz putnika ili dobara
 3. po ugovoru zaključenom na osnovi lažnih izjava ili osobnih podataka
 4. za  utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine ili poduke vožnje.
 5. za pogon ili vuču nekog drugog vozila ili objekta
 6. iznajmljeno vozilo se ne smije opterećivati osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine te se smije kretati samo po putevima I. i II. reda
 7. od strane osoba koje su pod utjecajem alkohola, barbiturata, narkotika, halucinantnih ili drugih droga
 8. nepoštivanjem ograničenja brzine ili drugih prometnih pravila određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi i brzinom većom od dozvoljene - 90km/h za ceste I. reda, 50 km/h na cestama II. I III. reda, 130 km/h po autocestama
 9. kršenjem odredbi zakona, naloga ili uredbi koje se odnose na korištenje, utovar ili stanje auta ili za bilo kakve nezakonite svrhe.
 10. ne smiju se  vršiti nikakve preinake na vozilu

XL rent a car se ne može smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu od strane korisnika nepoštivanjem gornjih zabrana.

8.2. ODRŽAVANJE I OBVEZE KORISNIKA

Korisnik se tijekom najma obvezuje da:

 1. će nakon prestanka najma vratiti vozilo u ugovoreno mjesto i vrijeme
 2. će brinuti za vozilo i da će ga koristiti pravilno
 3. će redovito brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila te redovito provjeravati motor i ulje automatskog mjenjača, ako isti postoji u unajmljenom vozilu, kao i vodu u radijatoru, akumulatoru i pritisak u gumama
 4. će kad napusti vozilo uvijek ga zaključati te zatvoriti prozore i uzeti ključeve i njegovu dokumentaciju te ih uvijek imati pod osobnom kontrolom
 5. će koristiti samo vrstu goriva sukladno specifikacijama vozila
 6. neće mijenjati podatke na mjeračima kilometraže i brzine
 7. će sve ovlaštene vozače za korištenje vozila tijekom najma upoznati s odredbama ovih uvjeta i ugovora o najmu vozila.

Korisnik je dužan platiti sve štete uzrokovane nedovoljnim održavanjem vozila.

U slučaju da vozilo tijekom najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen rutinski servis, korisnik se obvezuje obavijestiti XL Rent a Car i staviti vozilo na raspolaganje za servis. XL korisniku stavlja na raspolaganje zamjensko vozilo.

8.3. PRODUŽIVANJE NAJMA VOZILA

U slučaju da korisnik treba auto na vrijeme duže od ugovorenog najma, mora obavijestiti i dobiti suglasnost XL Rent a Car-a minimalno 24 sata prije završetka ugovorenog najma. U slučaju da korisnik ne dobije takvu suglasnost, smatrati će se da je korisnik protupravno prisvojio vozilo. U tom slučaju XL Rent a Car zadržava pravo poduzeti sve pravne radnje kako bi korisniku oduzeo to vozilo. U slučaju da korisnik vrati vozilo nakon ugovorenog datuma, a tijekom najma su se cijene promijenile, zaračunavaju se nove cijene od dana predviđenog za vraćanja vozila.

8.4. GORIVO

Sva vozila se iznajmljuju s punim spremnikom goriva. Ako se vozilo iznajmi korisniku, isti se smatra odgovornim za trošak goriva od vremena kad vozilo napusti poslovnicu do vremena kad se vozilo vrati u poslovnicu XL-a. XL zadržava pravo zaračunavanja usluge punjenja goriva prema odluci uprave.

8.5. KILOMETRAŽA

Broj kilometara dok se vozilo nalazi u najmu dogovorenom ugovorom o najmu, odredit će se očitavanjem tvornički instaliranog mjerača kilometara a korisnik je dužan obavjestiti najmodavca ako sa vozilom prelazi više od 3000 km .


9. KVAROVI, OŠTEĆENJA, PROMETNA NESREĆA, POŽAR, KRAĐA I GUBITAK DOKUMENATA

9.1. Ako je vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći, oštećeno, razbijeno ili zahtijeva popravak, bez obzira na uzrok, korisnik mora odmah obavijestiti XL o nastalom događaju i popuniti izvješće o događaju/šteti te osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete.

9.2. Korisnik odgovara za štetu na unajmljenom vozilu u slučaju požara ako je do istog došlo zbog krivnje ili nemarnosti korisnika ili ako je korisnik na bilo koji način kršio odredbe ovog ugovora te će u tom slučaju snositi puni iznos nastale štete.

9.3. Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez odobrenja XL-a, osim u mjeri u kojoj je potrebno kako bi se spriječilo daljnje oštećenje vozila. Ako je vozilo potrebno popraviti ili zamijeniti, XL može dati drugo vozilo korisniku prema vlastitom nahođenju.

9.4. U slučaju prometne nesreće ili ako je vozilo ukradeno, korisnik je obvezan pozvati policiju i zatražiti  izvješće o događaju. Potrebno je ispuniti poseban obrazac izvješće o nezgodi i istoga dostaviti poslovnici koja je izdala vozilo. Korisnik se obvezuje da će u slučaju nezgode surađivati sa XL Rent a Carom u istrazi i postupku oko te nezgode te da će voditi računa da zaštiti interese najmodavca i osiguravatelja. Ukoliko ne postupi po ovdje navedenim uvjetima sve troškove nezgode korisnik snosi sam.

9.5. U slučaju da korisnik izgubi dokumente, ključeve, registracijske pločice i sl. korisnik će snositi troškove izrade novih prema važećem cjeniku.

9.6. XL će nadoknaditi korisniku sve potrebne troškove ulja, maziva, redovitog održavanja i manje popravke nastale za vrijeme trajanja najma, pod uvjetom da su troškovi nastali uz prethodnu obavijest i odobrenje XL-a, osim troškova pranja iznajmljenog vozila, uz predočenje plaćenog računa. Račun mora glasiti na XL.

9.7. Ako se utvrdi da je korisnik neosnovano ili nepotrebno zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, XL neće korisniku platiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja.

9.8. Za naknadu troškova korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe XL-a; inače mu takvi troškovi neće biti nadoknađeni.

9.9. XL neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili putnicima u vozilu.


10. OSIGURANJE

Sva XL vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu uzrokovanu uporabom vozila prema trećoj osobi. Ovo osiguranje može biti nevažeće u slučaju da korisnik prekrši bilo koji od uvjeta ovog ugovora, u kojem slučaju korisnik prihvaća mogućnost da će nadoknaditi bilo kakva potraživanja prema XL-u od strane trećih osoba ili njihovog osiguravatelja.

Obvezna osiguranja uključena u cijenu najma:

CDW (Collision Damage Waiver) – učešće u šteti - njime najmoprimac umanjuje svoju odgovornost za štetu maksimalno na iznos franšize koja ovisi o grupi vozila, te ukoliko je iznos štete manji od franšize, naplaćuje mu se taj manji iznos.

TP (Theft Protection) - osiguranje od krađe - korisnik ograničava svoju odgovornost za tu vrstu štete do iznosa učešća u šteti.

Dodatne opcije za klijenta:

Rizik i visinu obveze naknade štete najmoprimac može umanjiti prihvaćanjem sljedećeg doplatka:

SCDW (Super Collision Damage Waiver)- otkup franšize - plaćanjem dnevnog doplatka najmoprimac može otkupiti učešće u šteti i tada  je potpuno pokriven u slučaju štete na vozilu odnosno iznos za koji je korisnik odgovoran iznosi 0,00 kn.

WUG - (Wheel, Underside & Glass Insurance) – pokriva oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje podvozja vozila i stakala. Ne pokriva rizike oštećenja unutrašnjosti vozila.

PAI (Personal Insurance) - uplatom dnevnog doplatka za osiguranje putnika vozač i putnici su osigurani u  slučaju smrti i/ili invaliditeta do iznosa propisanih od osiguravajuće kuće kod koje je osigurano XL vozilo.

Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva:

 • rizike oštećenja unutrašnjosti vozila (osim ako je isti posljedica nesreće)
 • štetu - spaljeno kvačilo vozila
 • štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnim korištenjem
 • štetu nastalu gubitkom dokumenata, ključeva vozila ili registarskih pločica
 • štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
 • štetu koju je napravio neovlašten vozač
 • štetu koja je napravljena u inozemstvu, a prelazak granice nije bio odobren od strane najmodavatelja
 • bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji/agentu najmodavca

U slučaju bilo koje od gore navedenih štetnih događaja (okolnosti), najmoprimac odgovara za puni iznos štete.

Najmodavca se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine najmoprimca u ili na iznajmljenom vozilu.

POLICIJSKI ZAPISNIK JE OBAVEZAN ZA SVE VRSTE OSIGURANJA!

Bez policijskog zapisnika, puni iznos štete ili krađe bit će naplaćen od klijenta, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja. Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećeno na parkingu od strane nepoznate osobe).


11. PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE

Crossing Border Insurance (Osiguranje vozila za putovanje u inozemstvo) - ZELENI KARTON vam je neophodan ukoliko iznajmljenim vozilom namjeravate putovati izvan Republike Hrvatske. Obavezno obavijestite Rent a Car agenciju o namjeri da putujete u inozemstvo kako bi vam osigurali zeleni karton.

Ulazak u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju moguć je na zahtjev i uz prethodnu suglasnost tvrtke XL Rent a Car. Za dodatne informacije kontaktirajte nas na brojeve telefona:

 • +385 (0)99 226 226 0  Split ,
 • +385 (0)99 228 228 8  Zagreb,
 • i na e-mail adresu: xlinfo@xlrentacar.com.

12. PROMETNI  PREKRŠAJI I PARKIRNE KAZNE

Korisnik se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma. U slučaju da korisnik te kazne ne plati, XL će ih naplatiti korisniku, zajedno s administrativnim troškovima. XL zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti iznajmljivača.

Najmoprimac odgovara za prometne prekršaje i parkirne kazne i poslije završenog najma. Obračun za prometne prekršaje i parkirne kazne vrijedi i poslije konačnog obračuna ukoliko se za njih sazna naknadno.


13. PRITUŽBE KORISNIKA

Korisnik svoje pritužbe i prigovore u svezi najma vozila i izvršenja obveza i prava iz ugovora može dostaviti XL-u poštom:

 • TASLAK TRADE d.o.o.,Dobrilina 3, 21000 Split
 • ili na e-mail: xlinfo@xlrentacar.com

14. PREKID UGOVORA O NAJMU

14.1. XL ima pravo raskinuti ugovor o najmu i odmah preuzeti vozilo u posjed ako korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojom odredbom ovih uvjeta ili ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava XL-a prema ovim uvjetima i ugovoru o najmu.

14.2. Korisnik nema pravo na raskid ugovora ni u kojem slučaju ako je najam počeo i ako je ugovor o najmu ispunjen u potpunosti, odnosno nakon što je usluga najma izvršena i vozilo vraćeno.


15. NADLEŽNOST SUDA I MJERODAVNO PRAVO

Navedeni uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i svi neriješeni sporovi koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim ugovorom podliježu isključivoj nadležnosti suda u Splitu prema registriranom sjedištu XL-a.


16. ZAVRŠNE ODREDBE

Odredbe ovih uvjeta podložne su promjenama od strane XL-a, te će izmijenjeni uvjeti biti objavljeni na web stranici XL-a, zajedno s datumom stupanja na snagu, ukoliko drukčije ne bude navedeno. XL mora dati korisniku prilikom preuzimanja vozila u najam jedan primjerak ugovora o najmu koji se mora čuvati u vozilu tijekom trajanja najma i na zahtjev predočiti policiji ili drugim ovlaštenim osobama. Korisnik unajmljivanjem vozila i sklapanjem ugovora o najmu vozila s XL-om potvrđuje da je upoznat sa navedenim uvjetima i pristaje na primjenu istih.

American Express Diners Club International Visa MasterCard Maestro Discover Dinacard MasterCard® SecureCode™ Verified By Visa

WSpay™ - Web Studio payment gateway